Ergothuis Best


Gespecialiseerd in behandeling en advies aan  mensen, die belemmeringen ondervinden ten gevolge van Niet- Aangeboren- Hersenletsel, zoals een beroerte, de ziekte van Parkinson of dementie.

 tevens geschoold in;

  • analyse en advies bij valincidenten in eigen woonomgeving
  • analyse en advies hulpmiddelen bij reuma en artrose.
  • analyse en advies bij  klachten ten gevolge van onder-of overbelasting; voor ieder die de intentie heeft zijn leefpatroon aan te willen passen en weer grip wil krijgen over zijn eigen leven.       
  • advies en ondersteuning aan mantelzorg.

Visie

Ergothuis Best gaat ervan uit dat kwaliteit van leven mede bepaald wordt door het weer meedoen, hetzij in huiselijke kring, hetzij in de maatschappij.En vindt het belangrijk dat iedereen, ook na ziekte, alsnog de draad kan oppakken.

Door te doen waar men behoefte aan heeft, voelt men zich beter.

Ergothuis Best is lid van de beroepsvereniging, Ergotherapie Nederland, aangesloten bij het Parkinsonnet, bestaande uit een netwerk van in Parkinson gespecialiseerde hulpverleners,  en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

( bij een klik op de logo's is informatie hierover zichtbaar)