Basispakket

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars en wordt volledig vergoed. Iedereen heeft recht op maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunt u extra uren vergoed krijgen. 

Ergothuis Best heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars.

Natuurlijk is het ook mogelijk om extra ergotherapiebehandelingen zelf te financieren.

De behandeling per kwartier: € 16,09
Aan huis toeslag per bezoek:  € 27,05

(gebaseerd op het standaard NZA-tarief)

En wist u dat ergotherapie als activerende en/ of ondersteunende begeleiding ook vergoed kan worden met een PGB (Persoonsgebonden Budget) ?


Klachten procedure

Indien u niet tevreden bent over de hulpverlening van uw behandelend ergotherapeut heeft u twee mogelijkheden:

1. Het heeft de voorkeur de klacht te bespreken met de betreffende         ergotherapeut te bereiken via het praktijktelefoonnummer 0631566141

2. U kunt gebruik maken van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

p/a Nederlands Paramedisch Instituut

postbus 1161

3800BD Amersfoort

tel. nr.: 0334216189